Mobilní oplocení

Při shromážděních většího počtu osob vzniká vždy určité riziko nečekané reakce davu. Shromáždění je proto nutné udržovat v předem vymezeném prostoru, který umožňuje při vzniknutí problémů organizátorsky řešit nastalou situaci. Nejlepším způsobem je tedy vymezení shromažďovací plochy. Nejlépe nám k tomuto účelu poslouží mobilní oplocení. Jedná se skutečně o velice širokou škálu událostí, při kterých nachází mobilní oplocení uplatnění. Veřejné demonstrace, stávky, protesty, volební kampaně, hudební koncerty, sportovní akce a jiné významné akce jako je například veřejné vystoupení státníků.

Mobilní oplocení dává davu tvar

Zodpovědný pořadatel nejprve zhodnotí situaci na shromažďovací ploše, odhadne počet účastníků a podle toho poté vymezí prostor, ve kterém se lidé seskupí. Mobilní ploty umožní vytvořit například na náměstích při setkáních většího počtu osob při slavnostní příležitost rozdělit prostor na několik sekcí, takže lze vytvořit i přístupové a únikové cesty, které jsou neocenitelné například tehdy, pokud se u některého z účastníků shromáždění vyskytnou zdravotní potíže. Pocity mdloby a častá omdlení nebývají při hromadných setkáních totiž výjimkou; zvláště náchylné jsou starší osoby, kardiaci a děti. Mobilní oplocení tak umožní dopředu vytvořit příjezd pro sanitku či uličku pro snadný odchod účastníků v případě potřeby. Průjezd sanitky neorganizovaným davem tam, kde mobilní oplocení není, bývá značně komplikované, což je nepříjemné zejména tehdy, pokud záchranáři svádějí neúprosný boj s časem.

Mobilní oplocení pro stavby

Mobilní oplocení však není využíváno jen na hromadných setkáních. Je také neocenitelnou pomůckou stavebních firem. Například při výkopových pracích v místech s velkou intenzitou chodců poslouží mobilní oplocení jako nezbytná zábrana proti pádu chodce či cyklisty do jámy. Jinde zase poslouží mobilní oplocení na ochranu soukromého vlastnictví stavebních firem. Mobilní ploty jasným způsobem vymezí stavební prostor a zabrání přístupu nepovolaných osob na pracoviště.Mobilní oplocení – Menu

Kontakt:

Mobilní oplocení nabízí:

Mobilní oplocení

Potřebujete oplotit pozemek ? U nás nakoupíte veškerý sortiment ke stavbě oplocení. Máme  poplastované pletivo, veškeré dráty,  sloupky na plot, podhrabové desky a ostatní potřebný sortiment.

Oplotíme také hřiště nebo tenisové kurty.

Doporučujeme: